Home
Ispis E-mail
MONTEPUT D.O.O.
 
C  J  E  N  O  V  N  I  K
 
 
Bilbordi na južnoj prilaznoj saobraćajnici
(tunel Sozina - raskrsnica Sutomore)
 

Reklamni pano

broj

Dimenzije

Vrijeme trajanja zakupa

Cijena zakupa

sa pdv

Napomena

1
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
1a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
2
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
2a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
3
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
3a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
4
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
4a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
5
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
5a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
6
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
6a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec 
220 €
 
 
 
Bilbordi na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici
(tunel Sozina - raskrsnica Virpazar)
 
Reklamni pano
broj
Dimenzije
Vrijeme trajanja zakupa
Cijena zakupa
sa pdv
Napomena
7
Jednostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
7a
Jednostrani
Metalna konstrukcija
9x6m
1 mjesec
335 €
natpis izraditi od platna, PVC-a ili drugog sličnog materijala. Cijena uvećana za 20 %
8
Jednostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
9
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
9a
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
10
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
10a
Dvostrani
 
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
11
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
11a
Dvostrani
 
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
12
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
310 €
 
12a
Dvostrani
 
6x4m
1 mjesec
310 €
 
13
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
13a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
14
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
14a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
15
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
15a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
16
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
16a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
17
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
17a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
18
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
18a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
19
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
19a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
20
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
20a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
21
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
21a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
22
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
22a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
23
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
23a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
24
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
24a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
25
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
25a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
26
Jednostrani
6x4m
1 mjesec
310 €
 
27
Jednostrani
6x4m
1 mjesec
310 €
 
28
Dvostrani
 
6x4m
1 mjesec
310 €
 
28a
Dvostrani
6x4m
1 mjesec
310 €
 
29
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
29a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
30
Jednostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
31
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
31a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
32
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
32a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
33
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
33a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
34
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
34a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
35
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
35a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
36
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
36a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
37
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
37a
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
38
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
38a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
39
Dvostrani
 
4x3m
1 mjesec
220 €
 
39a
Dvostrani
4x3m
1 mjesec
220 €
 
40
Jednostrani
6x4m
1 mjesec
354 €
Cijena uvećana za 20%
 
 
Naknade za reklamne panoe na lokacijama kod Komandnog centra „Sozina" (oznaka 7,7a,8,9,9a,10, 10a, 11 i 11a) i na raskrsnici „Virpazar" (oznake 40) uvećavane su za 20% shodno Odluci o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu tunela Sozina.
 
Cijene u tabeli su date za kategoriju komercijalno-individualni natpisi, koji podrazumijevaju natpise koje postavlja podnosilac zahtjeva  u svrhu reklamiranja svoje djelatnosti ili proizvoda, shodno Pravilniku o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visina naknanda za njihovo postavljanje.
 
Minimalni rok za ustupanje lokacija reklamnih panoa iznosi 30 dana, a maksimalni jednu godinu.    
 
Cijena zakupa uključuje cijenu lokacije reklamnog panoa, naknadu troškova održavanja i troškove postavljanja i uklanjanja reklamnih natpisa, dok troškove pripreme i štampanja reklamnih natpisa snosi korisnik.
 
planovi.gif
projekti.gif

Anketa

Kako ste zadovoljni radom naših službi?
 
 

Galerija

Foto galerija

O Crnoj Gori

površina         13.812 km2
broj stanovnika 630.000
dužina obale    294 km
dužina granice 879 km
glavni grad       Podgorica
prijestonica      Cetinje
moneta            euro